Tevékenységek

Kertépítészeti tervdokumentáció készítése az alábbi tervfajtákon belül:

Programterv (ötletterv)

Engedélyezési terv

(szükség szerint favédelmi és fakivágási tervvel, zöldfelületi fedettség számítással)

Ajánlati (tender) terv

Kiviteli terv

Megvalósulási terv (az elkészült létesítmény ábrázolása)

 

 

A kertépítészeti tervdokumentáció munkarészei:

Helyszínrajz (a jelen állapot ábrázolása)

Favédelmi és fakivágási terv (szükség szerint)

Tereprendezési terv (szükség szerint)

Kitűzési terv (a kert szerkezetének ábrázolása, méretezése)

Növénykiültetési terv

Kertépítészeti (környezetrendezési) terv

Részlettervek (kerti objektumok megépítéséhez)

Műszaki leírás és költségvetési kiírás (szöveges munkarészek)

 

A felsorolt tervfajták némelyikének egy tervlapon történő ábrázolása is gyakori és elfogadott.

 

 

Megrendelői kör:

Magánszemélyek

Építész irodák, építész tervezők

Társtervezők

Önkormányzatok

Cégek

Intézmények